• E-Booki
  • Aplikacje
  • Layouty
  • Szkice
  • Tapety
  • Plakaty

Stealware

- szkodliwe oprogramowanie dostające się do naszego komputera w podobny sposób jak spyware. Najczęściej infekcja następuje za pośrednictwem podejrzanych stron internetowych (strony pornograficzne, fora warezowe), wiadomości e-mail. Roznoszone są również przy pomocy innego rodzaju szkodliwego oprogramowania (np. trojany, robaki komputerowe).

Jak sama nazwa wskazuje (z ang. steal - kradzież) służą one do okradania kont bankowych użytkownika. Aplikacja ma na celu zmianę numeru konta adresata przy przelewach internetowych na prędzej specjalnie przygotowane konto autora tego oprogramowania. Dzięki czemu pieniądze nie zostają przelane na konto wskazane w formularzu, lecz na konto złodzieja.

W celach ograniczenia możliwości dostania się owego oprogramowania do systemu zaleca się stosowanie programów antywirusowych z włączonym monitorowaniem sieci, zapór sieciowych (firewall), oraz programów antyspyware jako dodatkową ochronę przed takowymi.

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś

Dodano 2009.03.23
Ostatnia modyfikacja 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa