• E-Booki
  • Aplikacje
  • Layouty
  • Szkice
  • Tapety
  • Plakaty

Firewall

(zapora sieciowa/ściana ogniowa)

- jedno z podstawowych narzędzi do ochrony systemu operacyjnego/sieci przed atakami Internetowymi. Dzięki zaporze jesteśmy w stanie zapanować nad danymi przepływającymi między naszym komputerem/siecią, a Internetem.

Ma za zadanie monitorowanie ruchu w naszej sieci, oraz na podstawie wcześniejszych ustawień filtrowanie połączeń wchodzących i wychodzących poprzez blokowanie wszystkich pakietów oraz żądań, które mogłyby nam zaszkodzić.

W firmach, w których jednocześnie pracuje wiele komputerów podłączonych do sieci wydziela się osobny komputer, aby działał jako zapora, lub stosuje się zapory sprzętowe. Pozwala to zaoszczędzić czas przeznaczony na jej konfigurowanie, gdyż nie trzeba tego robić na każdym komputerze osobno.

We współczesnych systemach operacyjnych, oraz systemach zabezpieczeń jest już ich integralną częścią. Jeżeli jednak nie posiadamy żadnej zapory sieciowej poza systemową, to zaleca się instalację osobnej zapory programowej posiadającej szerszy wachlarz możliwości.

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś

Dodano 2009.03.23
Ostatnia modyfikacja 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa