• E-Booki
  • Aplikacje
  • Layouty
  • Szkice
  • Tapety
  • Plakaty

Adres MAC

- to unikalny adres kontroli dostępu przydzielany sprzętowo każdej karcie sieciowej. Przydzielana jest ona przez producenta karty w celu jej późniejszej identyfikacji. Numer zostaje nadany każdej karcie indywidualnie według wyżej określonych reguł, dlatego nie ma sytuacji, aby zostały wypuszczone na rynek dwie karty sieciowe posiadające identyczny adres MAC.

Jego budowa jest bardzo prosta. Składa się on z 6 bajtów w systemie oddzielonych myślnikami (czyli 48 bity). Pierwsze trzy bajty są nadane odgórnie producentowi i wszystkie adresy kart (a przynajmniej dana seria kart) tego producenta rozpoczynają się identycznie. Kolejne bajty są nadawane już przez producenta kolejno według kolejności produkcji.

Pomaga nam to przypisać użytkownika do używanego przez niego sprzętu i ułatwia ustalenie tożsamości usera. Na tej podstawie jest możliwe dopuszczenie, lub zablokowanie komputerowi dostępu do sieci. Bardzo często na podstawie właśnie tego adresu routery, lub administratorzy sieci klasyfikują komputery, które zostają dopuszczone do sieci.

Autor: Daniel 'zoNE' Gabryś

Dodano 2009.03.23
Ostatnia modyfikacja 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa