• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Original War - Zasoby

Zasoby w Original War służą do budowy wszelkiego rodzaju uzbrojenia, budynków oraz pojazdów. Niektóre z nich musimy wydobywać z podziemnych złóż, a niektóre same spadają wprost w nasze ręce.

Skrzynki

Skrzynie - są pierwszym oraz najważniejszym zasobem, jaki użyjemy. Ich dostawy pochodzą z przyszłości i dostarczane są nam Eonem (lub Czapą w przypadku Rosjan). Skrzynie lądują w losowych miejscach, w ilościach od 10 do 50 sztuk (czyli od 1 do 5 jednostek).


Ropa

Ropa - główny zasób energetyczny, którego użyjemy. Służy do budowy elektrowni, silników, jak i ich eksploatacji. Ropę wydobyć można z podziemnych złóż, przy pomocy szybów naftowych.


Syberyt

Syberyt (Alaskit) - zasób, o który toczy się spór w czasie całej pierwotnej wojny. Głównym jego źródłem są podziemne złoża, wydobywane przy pomocy kopalń syberytu osadzonych w okolicach baz. Jako zasób stanowi najwydajniejsze źródło energii w całej grze, jako surowiec natomiast służy również do budowy pojazdów oraz budynków.

Wszystkie wyżej wymienione zasoby przechowywane są w składzie lub magazynie i można je przewozić jedynie przy pomocy transportera (maksymalnie 100 sztuk) albo przenosić postaciami o profesji inżyniera (maksymalnie 10 sztuk na osobę).

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2008.01.05
Last updated on 2021.04.20

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa