• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Original War - Poziomy postaci

Jak pewnie każdy zauważył, w grze "Original War" jednostek nie tworzymy, nie rozmnażamy, nie klonujemy oraz nie kupujemy. Dysponujemy jedynie jednostkami nam przydzielonymi i zwerbowanymi w czasie walki. Jednym ze sposobów podwyższenia wydajności naszych oddziałów oraz ulepszania ich, jest szkolenie w danej dziedzinie.

Każdy z członków naszego oddziału ma cztery dziedziny specjalizacji, w których możemy go szkolić zwiększając mu poziomy doświadczenia. Kolejno są to: żołnierz, inżynier, mechanik i naukowiec.

Dziedziny umiejętności

Poziomy Żołnierz - Ten poziom zwiększa zadawane obrażenia oraz obronę postaci. Dzięki niemu nasi ludzie będą lepsi w atakach z broni ręcznej i wieżyczek.


Bonus + X% do siły broni małokalibrowej.
Specjalizacja Poziom
012345678910
Żołnierz 017365985116152194243300366
Inna 0817263647597185100116
Bonus + X% do siły broni z wieży.
Specjalizacja Poziom
012345678910
Żołnierz 01226425979101126154185221
Inna 06121926344250596979

Poziomy Inżynier - Zwiększa poziom umiejętności inżynierii. Pozwala naszym inżynierom na szybsze i sprawniejsze stawianie budynków, rozbudowę ich, rozmontowywanie oraz naprawę. Dzięki temu nie będziemy musieli aż tyle czekać na wybudowanie budynku. Zwiększa również obronę naszej postaci.


Poziomy Mechanik - Przyspiesza pracę naszych mechaników, za sprawą czego będą szybciej budowali pojazdy oraz je rozmontowywali. Dzięki niemu, również pojazdy prowadzone przez mechanika (ręczne i zdalne) są lepiej prowadzone oraz maja większy poziom obrony i ataku. Zwiększa również obronę postaci.


Bonus + X% do siły uzbrojenia pojazdów i ich obrony.
Specjalizacja Poziom
012345678910
Mechanik 01226425979101126154185221
Inna 06121926344250596979
Bonus + X% do prędkości pojazdu.
Specjalizacja Poziom
012345678910
Mechanik 0481317222732374349
Inna 02468101315172022

Poziomy Naukowiec - Po zwiększeniu tego poziomu, nasz naukowiec będzie dużo szybciej opracowywał technologie. Dzięki temu nie będziemy musieli się martwić, czy nasz naukowiec nadąży z opracowywaniem technologii. Zwiększa się również tempo leczenia innych oraz jak wszędzie poziom obrony postaci.


Bonus + X% do obrony postaci.
Specjalizacja Poziom
012345678910
Aktywny 0817273748607387103119
Nieaktywny 0481217222732374248

Każda umiejętność dodaje również bonus do obrony. Te bonusy mnożą się od siebie, a umiejętność, która jest aktualnie aktywna (zgodnie z obecną profesją postaci) daje większy bonus, niż pozostałe umiejętności. Równanie można zapisać w następujący sposób:

Obrona = obrona podstawowa * bonus żołnierza * bonus inżyniera * bonus mechanika * bonus naukowca + pancerz

Przykład

Naukowiec z poziomami 5, 3, 2, 4 i podstawową obroną 10.

Obrona = 10 * 1,22 * 1,12 * 1,08 * 1,37 + 0 ~= 20


Zwiększanie poziomu doświadczenia naszych umiejętności:

Jest kilka możliwości zwiększania poziomu umiejętności. Główny z nich, to branie udziału w misjach i pomyślne ich kończenie. Po każdej misji dostajemy pewną ilość punktów doświadczenia do wykorzystania dla naszych postaci. Aby zwiększyć poziom danych umiejętności po misji, należy kliknąć w fotografię postaci oraz wybrać z menu po lewej stronie, która umiejętność ma zostać zwiększona.

Kliknij aby powiększyć.Kliknij aby powiększyć.

Innym sposobem zdobywania punktów doświadczenia, jest wykonywanie różnych prac w czasie gry. Oto kilka przykładów:

Poziomy Żołnierz - Strzelanie do wrogich jednostek, budynków i pojazdów z broni ręcznej lub wieżyczek oraz trzymanie swoich jednostek w koszarach (to ostatnie jedynie w trybie multiplayer).


Poziomy Inżynier - Stawianie, naprawa, rozbiórka budynków oraz zbieranie skrzyń.


Poziomy Mechanik - Budowanie pojazdów, kierowanie zdalnie sterowanymi oraz ręcznymi pojazdami.


Poziomy Naukowiec - Opracowywanie technologii w laboratorium, leczenie ludzi.


Punkty doświadczenia

Każdy poziom wymaga jakiejś ilości punktów doświadczenia, kolejno jest to:

Poziomy 0 poziom - 0 pkt.


Poziomy 1 poziom - 1000 pkt.


Poziomy 2 poziom - 3000 pkt.


Poziomy 3 poziom - 7000 pkt.


Poziomy 4 poziom - 11000 pkt.


Poziomy 5 poziom - 20000 pkt.


Poziomy 6 poziom - 35000 pkt.


Poziomy 7 poziom - 55000 pkt.


Poziomy 8 poziom - 90000 pkt.


Poziomy 9 poziom - 150000 pkt.


Poziomy 10 poziom - 240000 pkt.


Uwaga! Gdy nasza postać na starcie ma np. 3 poziom którejś umiejętności i przy tym 0-999 pkt. doświadczenia w tej umiejętności, to następny poziom będzie wymagał 1000 pkt. itd.

Aktualizowane pod wersję gry: 3.0.9.292

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2008.01.19
Last updated on 2021.04.30

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa