• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Service Pack

- paczka poprawek i nowych funkcji do oprogramowania udostępniona przez producenta/dystrybutora tegoż oprogramowania. Rozprowadzana jest za darmo dla osób posiadających licencjonowane oprogramowanie.

Idea ta została zapoczątkowana przez Microsoft i Autodesk. W pakiecie najczęściej znajdują się wszystkie poprzednie łatki dotyczące bezpieczeństwa, poprawności działania, oraz update dodające nowe funkcje. Zapobiega to konieczności ściągania po każdej instalacji setek pojedynczych poprawek i nie kończącego się instalowania, gdyż wszystko jest zebrane do jednego instalatora i mamy do wyboru, które części pakietu chcemy zainstalować, a które nie.

Dla bezpieczeństwa zaleca się instalację najnowszych wersji pakietów serwisowych.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa