• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Script Kiddie

(dzieci skryptów)

- osoby amatorsko zajmujące się łamaniem zabezpieczeń jak sama nazwa wskazuje przy pomocy gotowych skryptów pisanych przez bardziej doświadczonych crackerów i udostępnianych publicznie.

Najczęściej są to osoby, które chcą się pochwalić swoimi umiejętnościami w gronie rówieśników, a same nie są w stanie stworzyć aplikacji, dzięki którym mogliby tego dokonać. Ataki dzieci skryptów zazwyczaj nie są przemyślane, gdyż zazwyczaj starają się wykorzystać każdą możliwość łatwego włamania nie wymagającego wiedzy technicznej. Co z tym idzie ich możliwości są dosyć ograniczone do tego, co umożliwia gotowy skrypt, który posiadają.

Bardzo często script kiddies nazywa się mianem hackera, co jednak jest sprzeczne z prawdziwym znaczeniem tego słowa, które jest zupełnie sprzeczne z ich poczynaniami, oraz poziomu wiedzy informatycznej.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.24
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa