• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Proxy

(serwer)

- osobny serwer pośredniczący w łączności z Internetem. Umiejscowiony jest między użytkownikiem danej sieci a Internetem w celu przyspieszenia jego pracy. Dane dotyczące żądanego adresu/lokalizacji zostają przesłane od użytkownika na serwer proxy, ten sprawdza, czy nie znajduje się na powierzchni jego dysku aktualna kopia tej strony. Jeżeli tak, to zwraca ją jako wynik, a jeżeli nie, to łączy się z serwerem strony pobierając ją, a następnie przesyła ją do nas. Po każdym ładowaniu strony zapisuje ją na swoim dysku dla późniejszego usprawnienia pracy.

Instalowany najczęściej w firmach, w których praca wymaga ciągłego korzystania z Internetu w celu przyspieszenia pracy. Często jednak dostęp do niego jest upubliczniany, dzięki czemu mogą z niego korzystać też osoby spoza sieci firmy.

Takie rozwiązanie pozwala na szybsze ładowanie się stron, gdyż jeżeli dana strona już była uruchamiana w tej sieci, to zostaje ona wczytana prosto z serwera proxy, który jest położony o wiele bliżej od serwera na którym jest umieszczona strona i najczęściej posiada on dużo lepsze łącze. Kolejnym plusem takiego rozwiązania jest maskowanie naszego adresu IP, oraz hosta, dzięki czemu wzrasta nasza anonimowość.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa