• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Hacker

- pojęcie często mylnie podpisywany synonimicznie do crackera. Częściej jest używane w stosunku do crackera, niż w jego pierwotnym znaczeniu. Jest to spowodowane rozszerzaniem się znaczeń niektórych wyrazów, częstą też nieznajomością terminologii, oraz sposobem podziału stosowanym przez crackerów.

W poprawnym znaczeniu jest to pojęcie stosowane w stosunku do osoby o nieprzeciętnej wiedzy związanej z informatyką. Wykorzystywane w celu podkreślenia jego umiejętności. W kręgach hackerskich takie miano można otrzymać jedynie innego hackera (co jest równoznaczne z przyjęciem tej osoby do danej grupy hackerów).

Nazywanie crackera hackerem jest błędne głównie z powodów poglądowych i uwłacza osobie ze społeczności hackerskich, gdyż jest to jednoznaczne z porównaniem hackreów z działalnością przestępczą. Inną ciekawostką dotyczącą tego pojęcia jest używanie go w stosunku do script kiddies (początkujących crackerów), gdyż oznacza ono wtedy osoby nie posiadające praktycznie żadnej wiedzy informatycznej.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.24
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa