• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Bomba Logiczna

(Logic Bomb)

- jak sama nazwa wskazuje jest to wirus czekający w ukryciu (najczęściej w innych aplikacjach) na swoja aktywacje. Aktywuje się w wyznaczonym przez program czasie (oddalonym nawet o kilka lat), uruchomieniu programu, usunięciu pliku, zalogowaniu się użytkownika, włączeniu Internetu, itp.

Najlepszym przykładem takowej może być słynna bomba czasowa (time bomb) Czarnobyl, która 26 kwietnia 1999 roku (w 13-tą rocznicę awarii reaktora w Czarnobylu) spowodowała wiele szkód na milionach komputerów na całym świecie. Był to prawdopodobnie pierwszy wirus, który powodował nie tylko uszkodzenia systemu, ale również sprzętowe.

Skutki aktywacji takowej są najczęściej nieprzewidywalne, może to być uszkodzenie sprzętu (jak w przypadku Czarnobylu), kasowanie danych, zawieszenie systemu, nawiązanie połączenia twojego komputera z osobą atakującą, zmianę haseł, atak typu Daniel of Service (zapchanie wszystkich wolnych zasobów).

Aby im zapobiec najlepiej używać zaktualizowanych programów antywirusowych (np. NOD32).

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa