• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Adware

(inaczej zwane AdvWare)

- oprogramowanie najczęściej nieszkodliwe, lub o niskim stopniu szkodliwości dla komputera. Zazwyczaj jest częścią innego darmowego oprogramowania. Często jednak są też pobierane i instalowane na nasz komputer przez trojany i inne aplikacje bez naszej zgody.

Ich zadaniem jest wyświetlanie reklam w postaci banerów, lub wyskakujących okienek reklamowych (najczęściej pornograficznych). Często również jak w przypadku browser hijackers atakują naszą przeglądarkę internetową zmieniając jej ustawienia, stronę startową, lub przenoszą nas ponownie na różnego rodzaju strony.

W celach ograniczenia możliwości dostania się owego oprogramowania do systemu zaleca się stosowanie programów antywirusowych z włączonym monitorowaniem sieci, zapór sieciowych (firewall), oraz programów antyspyware jako dodatkową ochronę przed takowymi.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa