• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Zmiana adresu MAC

W poprzednim artykule mówiliśmy na temat anonimowości w sieci, z tego też powodu postanowiłem opisać kolejny sposób zachowania anonimowości w sieci. Jest nim zmiana adresu MAC karty sieciowej. Dzięki temu uniemożliwimy innym identyfikacje naszego sprzętu.

Chciałem tutaj przedstawić dwa najpopularniejsze sposoby zmiany adresu MAC. Pierwszy sposób bardzo prosty będzie przeznaczony dla osób, których karty sieciowe mają możliwość systemowej zmiany tegoż. Drugi będzie nieco bardziej czasochłonny i będzie przeznaczony dla tych, u których nie zadziała pierwszy. A więc do roboty.

Zaczniemy więc od pierwszego sposobu.

Najpierw wchodzimy do połączeń sieciowych [Start -> Ustawienia -> Połączenia sieciowe], gdzie odszukujemy połączenie lokalne naszej karty sieciowej. Klikamy na nie prawym przyciskiem myszy, a następnie z menu kontekstowego wybieramy Właściwości. Pojawi się nowe okno, w którym prawie na samej górze klikamy w przycisk "Konfiguruj...". W nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki Zaawansowane. Z listy wybieramy pozycję Network Address, a następnie zaznaczamy pole "Wartość" i wpisujemy tam nowy adres (bez myślników). Po całej procedurze zaleca się reset komputera.

Listę przykładowych adresów MAC dla danych producentów znajdziemy tutaj.

A teraz sposób drugi.

Ten sposób wymaga dokładności z waszej strony, więc skupcie się i do pracy. Najpierw odpalamy edytor rejestru systemu Windows. Robimy to poprzez komendę Uruchom [Stary -> Uruchom], wpisujemy polecenie regedit, lub regedt32 (zależnie od systemu). Uruchomi się okno edytora, w którym odszukujemy klucza: "HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}".

Znajdziesz tam klucze odpowiedzialne za konfiguracje karty sieciowej. Po rozwinięciu znajdziesz tam kilka kluczy nazwanych numerycznie począwszy od 0000. Odszukujemy w nich odpowiedniego klucza odpowiedzialnego za naszą kartę sieciową. Robimy to wchodząc do poszczególnych kluczy od 0000 wzwyż zwracając uwagę na wartości DriverDesc. Ten właściwy będzie miał wartość DriverDesc z nazwą twojej karty sieciowej. Aby sprawdzić nazwę karty sieciowej należy włączyć Manager Urządzeń (klikamy prawym przyciskiem myszy na Mój komputer, a następnie zależnie od systemu zakładka Sprzęt i Menedżer Urządzeń), przeglądamy zakładkę Karty sieciowe i tam odszukujemy swoją kartę.

Gdy znajdziemy już właściwy klucz sprawdzamy, czy istnieje tam wartość NetworkAddress. Jeżeli takowa istnieje, to jedynie ją modyfikujemy podając nowy adres (bez myślników). Gdy jednak nie ma takiej, to tworzymy nową wartość ciągu (REG_SZ) o nazwie NetworkAddress i podajemy w niej nowy adres.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa