• E-Books
 • Applications
 • Layouts
 • Sketches
 • Wallpapers
 • Posters

Zapora systemowa Windows

Zajmijmy się teraz dosyć istotnym narzędziem w systemie MS Windows, jakim jest zapora systemowa. Jest to aplikacja z kategorii zapory sieciowe (firewall). I jest ona instalowana razem z systemem Windows (w wersjach XP, Vista, oraz Seven). W każdej z tych edycji działa ona bardzo podobnie, więc opiszę ją na podstawie Windows Vista.

1. Umiejscowienie zapory.

Zacznijmy może od tego, gdzie znajduje się ta cała zapora systemowa.

Aby uruchomić zaporę systemu Windows musimy wejść w Panel sterowania [Start -> Ustawienia -> Panel Sterowania], oraz wybrać pozycję "Zapora systemu Windows" (w widoku standardowym Visty [Zabezpieczenia -> Zapora systemu Windows]).

2. Włączanie i wyłączanie.

Aby włączyć, lub wyłączyć zaporę systemu Windows, wystarczy uruchomić okno zapory (tak jak jest to opisane w punkcie 1). Następnie klikamy w oknie zapory przycisk "Zmień ustawienia". Pojawi się okno, w którym w pierwszej zakładce (Ogólne) zaznaczamy opcję Włącz, lub Wyłącz (gdy używamy Visty, wystarczy kliknąć opcję "Włącz lub wyłącz Zaporę systemu Windows" na bocznym pasku i zaznaczyć wymaganą opcję).

W przypadku opcji włącz istnieje dodatkowa możliwość, a mianowicie "Blokuj wszystkie połączenia przychodzące". Zaznaczenie tej opcji spowoduje zablokowanie wszystkich połączeń przychodzących łącznie z wyjątkami, które normalnie powinny być przepuszczane. Po zaznaczeniu tej opcji nic z zewnątrz nie będzie mogło do nas trafić (nie będzie też możliwe przeglądanie stron WWW).

3. Dodawanie i usuwanie programów, które ma przepuszczać.

By dodać lub usunąć program do listy wyjątków, które mają być zawsze przepuszczane wystarczy uruchomić okno zapory (tak jak jest to opisane w punkcie 1). Kolejno wybieramy przycisk "Zmień ustawienia". Po czym w nowo otwartym oknie przechodzimy do zakładki "Wyjątki" (w Viście wystarczy wybrać z bocznego paska opcję "Zezwalaj programowi na dostęp przez Zaporę systemu Windows"). Znajduje się tutaj lista wyjątków zawsze dopuszczanych.

Aby dodać następny program do listy, należy kliknąć przycisk "Dodaj program...", a następnie w oknie, które się pojawi wybrać interesujący nas program z listy, lub poprzez opcję "Przeglądaj..." dodać go do listy. Mamy tutaj też możliwość wybrania, dla których komputerów ma zostać uwzględniona ta zmiana. Aby to zrobić, musimy kliknąć przycisk "Zmień zakres...". W nowo otwartym oknie zaznaczamy, jakie komputery mają być uwzględniane. Po wpisaniu danych klikamy OK.

Gdy jednak chcemy usunąć jakąś pozycję z listy, należy wybrać ją z listy w zakładce "Wyjątki", oraz kliknąć przycisk "Usuń" następnie potwierdzając naszą decyzję.

4. Odblokowywanie portów.

W celu odblokowania wybranego portu postępujemy identycznie, jak w przypadku dodawania programu do listy (patrz punkt 3). Z tą różnicą, że teraz zamiast wybierać opcję "Dodaj program...", musimy wybrać opcję "Dodaj port...".

Pojawi się nam okno, gdzie wpisujemy:

 • nazwę, pod jaką ma się pojawić ta pozycja na liście,
 • numer portu, np. 80,
 • oraz protokół (TCP, lub UDP).

Podobnie jak przy dodawaniu programu, tak i tu mamy możliwość wybrania, dla których komputerów maja zostać zastosowane te zmiany. Po wpisaniu danych klikamy OK.

5. Wybór ochranianego połączenia.

Uruchamiamy okno zapory (tak jak jest to opisane w punkcie 1). Klikamy "Zmień ustawienia", oraz wchodzimy w nowym oknie w zakładkę trzecią, czyli "Zaawansowane".

Mamy tutaj listę połączeń jakie są ustalone w naszym systemie, aby wybrać połączenie, którego ma dotyczyć zapora wystarczy je zaznaczyć.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.25
Last updated on 2009.05.28

 • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
 • Original War - Kurs Edytora
 • Leksykon pojęć bezpieczeństwa