• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Minimalizowanie gier

Q3E Minimizer, to program umożliwiający minimalizowanie gier tj. Quake, Jedi Knight, Call of Duty itp. Głównie tych gier, których normalnie nie da się minimalizować poprzez kombinacje klawiszy Alt+Tab. Główną zaletą programu jest opcja wyboru gry, którą chcemy aktualnie minimalizować, co pozwala mu na pełną kompatybilność. Działanie programu nie jest skomplikowane, najpierw uruchamiamy program, wybieramy z menu grę w którą będziemy grali, następnie klikamy przycisk Okey i uruchamiamy grę. Jeżeli chcemy ją zminimalizować wybieramy kombinację klawiszy: Ctrl+Z, natomiast aby przywrócić grę, wybieramy Shift+Ctrl+Z lub jak sobie to ustawimy.

Najnowszą wersję, czyli 1.51 można pobrać stąd.

obrazek

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2006.06.11
Last updated on 2006.06.11

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa