• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Trolling

(trolowanie)

- tym terminem określa się chuligańskie zachowanie użytkowników publicznych form komunikacji mające na celu obrazę innej osoby co prowadzi do dłuższej wymiany zdań między użytkownikami. Do publicznych form komunikacji zaliczają się m.in. fora dyskusyjne, chaty, grupy dyskusyjne, czy też pokoje konferencyjne.

Jest to celowe łamanie zasad netykiety, a często i prawa najczęściej sprowadzające się głównie do zaczepnych zachowań, lub obrazy publiczne. Co następnie prowadzi do dłuższej wymiany zdań między użytkownikami celem wprowadzenia zamętu. Jak mawiają "lepiej zapobiegać, niż leczyć", dlatego lepiej "nie karmić" trolla swoimi odpowiedziami, dzięki czemu zyskamy spokój.

Od tego pojęcia powstało stwierdzenie dzieci Neostrady, które określa osoby dopuszczające się nieświadomego trollowania, czy też spamowania. Co jest najczęściej spowodowane nieznajomością zasad netykiety, czy też ograniczoną wiedzą na temat Internetu i relacji między użytkownikami. Zwrot został wymyślony przez starszych użytkowników Internetu w celu podpisania do jednej grupy nowych użytkowników w wieku średnio 10-16 lat przybyłych wskutek wprowadzenia przez Telekomunikację Polską usługi Neostrada TP, wykazujących podobne zachowania.

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa