• E-Books
  • Applications
  • Layouts
  • Sketches
  • Wallpapers
  • Posters

Antydialery

- oprogramowanie przeznaczone jedynie dla użytkowników wykorzystujących modemy do łączności z Internetem. Służy do ochrony naszego komputera przed groźnym oprogramowaniem jakim są dialery.

Dialery nie zagrażają naszemu sprzętowi jako takiemu tylko naszemu portfelowi poprzez nawiązywanie połączenia telefonicznego z numerami o wysokiej stawce połączenia (najczęściej 0-700). Stąd też antydialery są bardzo dobrym rozwiązaniem dla osób, które łączą się za pomocą modemu i nie zastrzegli połączeń o zwiększonym koszcie (numery 0-700 i rozmowy zagraniczne).

Author: Daniel 'zoNE' Gabryś

Posted on 2009.03.23
Last updated on 2009.05.28

  • Windows Reg Tweaker Original War Encyclopaedia
  • Original War - Kurs Edytora
  • Leksykon pojęć bezpieczeństwa